בסרטון מסבירים על שלושת סוגי מצבי הצילום בזווית רחבה ועל תהליך השינוי מצילומי תקריב שהיו מתחילת הדרך של הוליווד.