קיימים שלושה לחצנים שחלק ניכר מעורכי פרמייר פרו לא משתמשים בהם והם עשויים להאיץ את תהליך עבודתם. העורך פיטר טוסזינקי (Piotr Toczyński) מסביר על הלחצנים ומשמעותם.

  • Insert and overwrite sequences as nests or individual clips
  • Snap
  • Linked Selection