Tektronix ו- Nexidiaהודיעו על שיתוף פעולה בפיתוח מערכת ניתוח אוטומטית של תכני תרגום למערכת Sentry video monitor, בשילוב תוכנת Nexidia Comply.


כיום מערכת Sentry יכולה לבחון את הצדדים הטכניים של התרגום, כולל האם קיים תרגום, האם הוא ממוקם נכון, האם הוא מופיע בזמן. עם התוכנה של Nexidia ניתן יהיה לבחון אם התרגום מדויק בהקשר לשפה הנדרשת. יכולת זו תאפשר לעמוד בסטנדרט FCC Title 47


התוכנה משתמשת בטכנולוגיית זיהוי דיבור כדי לבדוק אם תרגום בוצע. אין צורך בשינוי תהליך העבודה או תהליך הבקרה. התוכנה תופץ עם הגרסה הקרובה של  Sentry.


הודעה לעיתונות באנגלית