הצלם רוב אליס (Rob Ellis) מסביר על תאורת הדגשה (Accent) . בפרק הזה הוא מסביר כיצד התאורה יכולה לגרום למוטיבציה לגרום לעצמים שונים בסט לבלוט.

0:00 – פתיח
0:31 – אור מוביל אינו תואם
1:43 – השלמת התמונה
3:30 – בניית תמונה
5:31 – הכוח של ההדגשה העדינה
6:44 – שחזור אור יום/תצוגה מקדימה של הפרק הבא

לפרק הראשון – תאורה סביבתית
לפרק השני – הפחתת תאורה סביבתית
לפרק השלישי – תאורת הדגשה