כדי להגיע לחשיפות נכונות וגוונים נכונים יש להשתמש בכלי עזר ולא להסתמך על המוניטור או המסך. אחד הכלים הפופולריים המוטמעים במצלמות או במערכות העריכה הוא משוון אורך גל (Waveforms). בסרטון של העורך ומפיק ג’רלד אנדן (Gerald Undone) מוסבר כיצד לעבוד עם הכלי הפופולרי.

00:00 – פתיח
01:36 – כיצד לקרוא את משוון אורך הגל
06:10 – דוגמאות והסברים לאופן הקריאה
07:06 – יצירת אומנות מהמשוון
09:56 – אתגר התמונה
10:13 – פיענוח
13:30 – סיכום