האקדמיה לקולנוע עצמאי בחנה והפיקה את כל הנתונים של פנסי LED שהושקו בשנת 2016. הם מסבירים: כל הפנסים נבדקו עם ספקטרומטר (Lighting Passport SMART) שסונכרן עם יישום למערכות ניידות (Spectrum Genius Mobile). לפנסים שנבחנו בתערוכת NAB קיימת תווית NAB ולפנסים שנבדקו במעבדות קיימת תווית Studio. בחנו במספר מצבים ומצאנו שההבדלים הנם זעומים. האור מדורג ב-CRI, CQS ו-TLCI. התוצאה הטובה ביותר שניתן להשיג בשיטה זו הייתה 100.

לתוצאות הבדיקות