חברת Avid פרסמה שהתוצאות של הרבעון השלישי יהיו נמוכות יותר מהצפוי, והאשימה את הגרעון בבעיות של יצור חומרה, מה שהשאיר אותה עם צבר של 8.1 דולר של הזמנות של מומשו.

הזמנות אלו מיועדות לרבעון הרביעי לאחר שהחברה תסיים ליישם את התוכנית למיקור חוץ ביצור החומרה שמטרתה הפחתת עליות.
כמו כן, גם הירידה במכירות של מערכות האחסון ומוצרי ניהול המדיה ללקוחות ארגוניים השפיעה על הירידה בהכנסות.
ההכנסות הצפויות לרבעון יהיו בין 92.5 ל94.5 מיליון דולר לעומת הערכה של 101-109 מיליון דולר. לאחר הערכה זו, החברה מתקנת את ההערכה השנתית שלה ל405-415 מיליון דולר.

כצפוי, ההכנסות מתוכנת המינויים והתחזוקה היו טובות, החברה ציינה שהן אף קיזזו חלק מן החוסר בהכנסות. כמות המינויים גדלה ב-46% ל-170 אלף מינויים עם עליה של 23,000 מנויים ברבעון אחד. זהו הגידול הגדול ביותר שהיה לחברה. הכנסות התחזוקה עלו לעומת הרבעון השני לבין 32.8-33.8 מיליון דולר, אך נרשמה ירידה של 2.2 מיליון דולר לעומת שנה שעברה.

"למרות שאנחנו מאוכזבים מביצועינו במהלך הרבעון השלישי, אנו נלהבים מהמתווה לטווח הארוך של החברה ומההזדמנות לשיפור הצמיחה והרווחיות," אמר מנכ"ל AVID והנשיא ג'ף רוזיקה. "אנו מצפים לדווח על צמיחה חזקה בעסקי תוכנת המנויים שלנו ועל הכנסות אחזקה ברציפות ברבעון השלישי."