OConnor השיקה שני ראשי שמן חדשים Ultimate 1030 D ו1030 Ds המיועדים למצלמות קלות כגוןRED Epic, Scarlet או Sony F3  • ראש כדורי 150 מ”מ

  • תמיכה במתקונים קדמיים של הראשים הגדולים

  • מותאם לרגליים חדשות מסיבי פחם 30L

  • זמן אספקה: אמצע הקיץ 2011

OConnor 1030 D  • תמיכה עד 13.6 קילו

  • 15 ס”מ

  • טווח אנכי 90 מעלות

1030 Ds  • תמיכה עד 18.6 קילו

  • 15 ס”מ

  • טווח אנכי 60 מעלות


הודעה לעיתונות באנגלית