בווידאו Matt Workman מ- Cinematography Database מסביר את הקונספט של צילום במסגור טבעי ללא צידוד, מצב טוב להתחיל בצילום של סצנה.