קנון אנגליה ספקה את אב טיפוס של העדשה החדשה של קנון 18-80mm T4.4 (ראה ידיעה באתר AV) בצילום בוצע עם מצלמת C300 Mark II כל הצילומים בוצע ללא חצובה בLog 3. בוצע עיבוד צבע מינמלי בתוכנת פרמייר פרו 2016