בצילום עם רחפנים מדובר יותר בצילום וידאו ללא סאונד בגלל הרעש שנוצר בטיסה. בדרך כלל עם רחפנים מצלמים צילומי אווירה או נופים רחבים יותר שבהם הצליל לא משנה יותר מדי. לרוב הרחפנים אין אפילו מיקרופון מובנה לשמע בכל מקרה.

ובכל זאת, אפשר לקבל אפקט אם ניתן להוציא סאונד מהצילום. למפיק ג’בן דוביי (Jeven Dovey) יש פתרון לקבלת אודיו תוך כדי שימוש ברחפן. זה גם לא כל כך מסובך וצריך להיות מוכר להרבה אנשים שעבדו עם סאונד מערכת כפולה.