להפקה לאור יום יכולות להיות מספר משמעויות יצירתיות, אור קשה יכול לרמוז על מאבק באופי בעוד שאור יום רך הוליוודי יכול להעביר תקווה או שינוי.

המפיק טד סים (Ted Sim) מאתר Aputure מציג בווידאו ארבע שיטות שונות בהן מפיקים משתמשים באור יום להעברת מראה קולנועי שונה שמדגיש את השחקן או האירוע המצולם.

מסדרת המראה הקולנועי