חברת המכירות Peau Productions המתמחה בייצור מצלמות לצילומי אוויר בחנה את הרחפן החדש של GoPro ה-Karma. על מנת לבצע צילום אנאמורפי השתמשו במתאם AnamorphX-GP של Letus (במחיר של 199 דולר) והתוצאה היא צילום ביחס של 2.39:1 באיכות 4k עם מעט עיוות.

בפוסט הוספו מעט רוויה וחידוד.

הגדרות המצלמה:

  • מצב צילום: 4k30 Wide
  • איזון לבן: טבעי
  • צבע: שטוח
  • רגישות: 400
  • חדות: אמצע
  • איזון לבן: אוטומטי