Edelkrone השיקה את FlexTILT Head PRO מתקן צידוד עם אפשרות של משקל נשיאה עד 6.8 קילו. היתרון הגדול של המתקן החדש הוא הבסיס הקטן של ראש החצובה (לחברה קיימת גרסה אחרת FlexTILT Head v3 אבל היא מאפשרת נשיאה של עד 2.5 קילו)

  • סדרת המתקנים הללו מיועדת לאפשר צידוד אופקי ואנכי עם בסיס שטוח.
  • היחידה החדשה מאפשרת צידוד אופטימלי תוך שמירה על מרכז הכובד מכל משטח שטוח.
  • גובה מקסימלי: 13.3 ס”מ
  • מחיר היחידה 189 דולר