רוב וריצ’, (Rob & Rich) שני מפיקים אנגלים והבעלים של אתר ,The Film Look פרסמו את הפרק החמישי מסדרה הכוללת שבעה פרקים בנושא של הפקת ווידאו. הפרק החמישי מתמקד בנושא של הצילום המשני, הידוע בשם B-Roll חומר גלם נוסף שישולב בשלב העריכה

לארבעת הפרקים הקודמים