חברת פנסוניק הודיעה שהיא שילבה את תוכנת Autolink של NewTek במצלמות PTZ (מצלמות שניתן לשלוט מרחוק בפונקציות של המצלמה בנוסף לצידוד והגבהה), המאפשרת חיבור המצלמות בתקשורת IP למערכות הניתוב TriCaster של NewTek ול- Video Mix Engine בצורה אוטומטית, אין צורך להגדיר את המצלמות והן מתחברות בתהליך עבודה NDI.