Orad תציג בתערוכת NAB את הפלטפורמה הגרפית החדשה: HDVG4, שמכילה מספר רב של יציאות ולכן ניתן לחבר אותה לקירות ווידיאו. פיתוח המערכת נמשך שלוש שנים. נתונים נוספים:  • מבוססת 64 ביט
  • מנוע עיבוד 64 ביט (דור שלישי של מעבדים)
  • תמיכה בפורמטים HD/SD
  • תמיכה באותות 3G/1080p
  • מגוון יציאות
  • אפשרות הגדרת המערכת ל8- יציאות 1080p
  • אפשרות הגדרת המערכת ל-16 יציאות 1080i
  • אפשרות הפקת אות 4k
  • אפשרות הזרמה של ווידיאו

הודעה לעיתונות באנגלית