Agfa Monotype הודיעה כי הוסיפה עוד שלוש מערכות ליצירת גופנים באתר בשירות fonts.com . כמו כן נוספו למעלה מ-300 גופנים חדשים.


האתר מאפשר רכישה של גופנים שונים כאשר ניתן לרכוש גופן אחד או חבילה של 4 גופנים. הגופנים מיועדים לעבודה במק ובחלונות וקיימים בפורמטים של PostScript ו-TrueType.


מחיר גופן מתחיל מ-32 דולר


מחיר ערכה (4 גופנים) מתחיל מ-98 דולר