מנהל הצילומים, שון אלמי (Sean Alami) ,פרסם סרטון בו הוא מראה כיצד ליצור תנועות קולנועיות עם רחפן שיעזרו לצילומים לבלוט.

00:00 – פתיח
00:26 – קומפוזיציה
01:48 – תנועה קדימה קרוב לנושא הצילום
02:26 – לנוע לאחור עם הטיה אנכית
03:10 – פרלקס
04:55 – לנוע קדימה תוך צידוד אנכי מטה
05:24 – תנועה לרוחב תוך צידוד אנכי מעלה או מטה
06:35 – לטוס קרוב
07:53 – לטוס נמוך
08:51 – לטוס קדימה עם צידוד מעלה
09:26 – צילום ממעוף ציפור
09:58 – יצירתיות של הצלם
10:16 – סיכום