המפיק ג’בן דוביי (Jeven Dovey) פרסם סרטון בו הוא מנמק מדוע לדעתו כדאי יותר לרכוש את Insta360 ONE R של חברת Insta360 מאשר כל מצלמת אקשן אחרת.

הוא מסביר את הייחודיות של המצלמה לעומת מצלמות כדוגמת GoPro. בסרטון מוצגים מצבי הקלטה שונים מלווים בהסברים הממחישים את היתרונות של המצלמה.

1:22 – מצלמה מודולרית
2:52 – מוגנת מים
3:11 – מחיר
4:01 – אפשרות צילום וידאו
5:16 – מערכת הייצוב
6:06 – אפשרות של מסגור התמונה לאחר הצילום
7:05 – תהליך עבודה יצירתי
8:05 – מצבי צילום יצירתיים
9:31 – אפשרות חיבור לאביזרים קיימים
9:52 – מגוון אפשריות שימוש