Helicopter Film Services מציעה חבילה שכוללת רחפן מתוצרתה ומצלמת אלקסה מיני של Arri, ערכה זו עזרה למפיקה  Sofia Olinsלזכות בפסטיבל הסרטים הדוקומנטריים בשפילד.


מספרת Olins "צילומי האוויר היו חלק אינטגראלי מעלילת הסרט ואלמלא הם –  לסרט לא היה את אותו האפקט…"


 


למאמר המלא