אחת השיטות לייעול עבודת עריכה, במיוחד כאשר מדובר בקבצים גדולים כמו 4k, היא לערוך באיכות נמוכה קבצי פרוקסי ולאחר מכן לערוך אוטומטית את הקבצים המקוריים באיכות גבוהה. עריכה בקבצי פרוקסי מאפשרת עבודה עם מחשבים “נורמליים” ולא תחנות עבודה בגלל שגודל הקובץ קטן מהמקור. העורכת קלסי ברנן (Kelsey Brannan), מאתר PremiereGAL, מסבירה את תהליך העבודה ומתי עדיף להשתמש בכל סוג עריכה.