העורך ג’יי ליפמן (Jay Lippman) ,מסביר באמצעות טריק קטן כיצד ניתן ליצור תהליך עבודה פשוט וקל המאפשר לעבד (render) מהר יותר בתוכנת DaVinci Resolve של BlackMagic למה זה חשוב ולמה זה עובד.

0:00 – פתיח
0:14 – דבר המפרסם
1:23 – סקירת הפרויקט
1:35 – שלב ראשון: הכפלת ציר הזמן
2:03 – שלב שני: לשטח קליפים שלא בשימוש
2:24 – שלב שלישי: לשטח שוב
3:03 – למה זה עובד
3:56 – לכלים נוספים