העורך טראוויס ריצ’מונד (Travis Richmond) מאתר ההדרכה Ripple Training מסביר כיצד הוא מבצע את סיום העבודה ומתייחס לכללים בתחום של בסאונד בתוכנת FCP.

00:00 – פתיח
00:12 – מהו סיום עבודה
00:41 – סרט קצר שילווה את המדריך
01:52 – מה הם הכללים
02:17 – שילוב של הכללים
02:51 – מסלולי הכללים
03:42 – יצירת תתי כללים
04:27 – מדוע יש צורך בתתי כללים
05:04 – שינוי עדיפות
06:05 – התמקדות בצליל
06:41 – יצירת הערבול האחרון
07:56 – תהליך עיבוד האפקטים
10:07 – קביעת העוצמה במד העוצמה
11:04 – בקשה מאפל