במסגרת סדרת השיעורים החינמיים “עבודה מהבית” של השירות Frame.io , הנותן מענה לתהליך עבודה מבוזר באתרים שונים, פורסמו ארבע שיעורים נוספים:

בית פוסט מרוחק

עריכת Offline

קונן אובראיין בענן

הקלטה עצמית

לשני השיעורים הראשונים
לפרקים 7-13