Samyang השיקה את העדשה השמינית מסדרת הקולנוע של החברה, עדשה רחבה 20 מ"מ Xeen 20 mm T1.9 המיועדת להפקות מעבר ל-4k. ניתן לרכוש את העדשות עם ממשקים שונים.

  • מיועדת למצלמות FF
  • ממשק למצלמות: PL, EF, F, E, MFT
  • זווית: 94.8 מעלות
  • מפתח מרבי: 9
  • מרחק מיקוד: 20 ס"מ עד אין סוף
  • מספר להבים: 11
  • גודל: 24×36
  • משקל בין 935 גרם לקילוגרם בהתאם לממשק
  • מועד אספקה: מארס 2017
  • מחיר: 2,250-2,495 דולר