הצלם Matt Granger מתאר מעמדה של Tokina בתערוכת פוטוקינה את 4 עדשות הקולנוע החדשות של החברה.