חברת DJI הודיעה על עדכון 02.00.72.80 למערכת הסאונד האלחוטית DJI MIC, למרות שהעדכון אינו משמעותי הוא כולל מספר יכולות שהמשתמשים יעריכו.

הוספה של הגדרות למשדר: נעילת הקלטה, הקלטה אוטומטית ועוצמת נורית LED הסטנדרט של נעילת ההקלטה הוא כבוי, כאשר הוא דלוק למשתמש אין אפשרות לעצור את ההקלטה גם עם לחיצה על לחצן ההקלטה.

הסטנדרט של ההקלטה האוטומטית הוא כבוי, כאשר הוא דלוק המשדר יתחיל להקליט עם הדלקת המשדר.