Apple הודיעו על עדכון של תוכנות המוסיקה ועריכת הסאונד Logic Express ו Logic Proלגרסה 9.1.5, לדברי החברה כל התוספים שמבוססים LFO יעבדו ללא כל בעיה, בנוסף קיימים תיקונים נוספים בתחום של תאימות, תוספים ובעיות כלליות.


ניתן להוריד את העדכון מאתר החברה.