חברת Leica הודיעה על עדכון חומרה 3.0 למצלמת SL2-S המאפשר הקלטת 12 סיביות RAW ויכולות נוספות. לאחר העדכון ניתן יהיה להקליט 12 סיביות RAW ב Cinema DNG בקצב של עד 60 תמונות בשנייה עם המקליטים Ninja V ו- Ninja V Plus של Atomos וכן גם עם המקליט Video Assist 12G HDR של BlackMagic.

  • שיפורים נוספים שכלולים גם בעדכון 4.0 למצלמת SL2
  • שיפור מערכת המיקוד האוטומטי
  • אפשרות קביעה על עין במיקוד האוטומטי
  • אפשרות קביעה של אזור המיקוד האוטומטי (SL2)
  • תצוגה מקדימה של החשיפה ועומק שדה
  • אפשרות הגדלת האפשריות להגדרות של לחצנים אישים
  • אפשרות שינוי של רגישות ב 1/2 או 1/3
  • שיפור הממשק בין המצלמה ליישום
  • אפשרות דירוג של התמונות במצלמה

הודעה לעיתונות באנגלית