חברת קנון פרסמה את עדכון 1.5 למצלמות EOS R5 ו- EOS R6,

  • שיפור מערכת המיקוד האוטומטי במעקב
  • שיפור של זיהוי פנים ועיניים
  • אפשרות הגדרה של איזון לבן בשידור בזמן אמת
  • אפשרות שינויים להקלטות במקביל
  • שליטה ידנית מלאה בעדשות חדשות של קנון
  • עבודה טובה יותר עם שרתי FTP
  • מועד פרסום העדכון: רבעון שני של דצמבר