חברת Lutify.me הודיעה על עדכון 1.3 למערכת עיבוד הצבע שמתבצעת בענן fylm.ai. העדכון משלב כלי בינה מלאכותית כמו התאמת תוכן והתאמת צבע. בנוסף, שיפור כלי ה"מחלץ" את הצבע הקיים עם אותם עקרונות של "הקשרים" ו"החלטיות" שניתן לבחור בהתאם להחלטה היצירתית.

AI Auto Correct
כלי אוטומטי לתיקון תמונה, הכלי ידע שהאיזון הלבן שגוי או שיש הדגשות וצללים לא מתוקנים ושהם חלק מההחלטה היצירתית והוא ישקף זאת במהלך תיקון התמונה האוטומטי. כדי להשתמש ב-AI Auto Correct, צריך להוסיף אותו מתפריט הכלים. קיימות שתי אפשרויות שונות זמינות:

הקשר להעדפה – תיקון בהקשר המקורי של התמונה. לדוגמה, אם התמונה המקורית כהה וקרה, הכלי ינסה לשמר את התחושה הזו בעת התיקון. מיועד למצבים שרוצים לשמור על האווירה המקורית של התמונה המבוססת על כוונה יצירתית.

ניטרליות טובה – יוצרת תיקון מוחלט. לדוגמה, אם התמונה המקורית כהה וקרה, הכלי יאיר את התמונה ויעשה אותה חמימה יותר כדי ליצור תוצאה ניטרלית. מיועד לתת מענה כאשר משתמשים בחומרי גלם שצולמו עם הגדרות שגויות בצילום.

AI Colour Match
כלי חדש נוסף שמיועד לעזור בהתאמת צבעים אוטומטית על פני הצילומים. כמו הכלי הראשון, קיימות שתי אפשרויות עבודה:

"הקשר מועדף" תזהה את לוח הצבע בהקשר המקורי של תמונת המשתמש וההתאמה. לדוגמה, אם התמונה המקורית בהירה, הכלי ינסה לשמר את התחושה הזו. מיועד למצב בו רוצים לשמור על האווירה המקורית של התמונה המבוססת על כוונה יצירתית.

"העדפה אבסולוטית" גורמת זיהוי לוח הצבע תוך העדפת ההקשר של ההתאמה. לדוגמה, במצב שהתמונה המקורית בהירה, אבל ההתאמה כהה, הכלי יכהה את התמונה כך שהיא תהיה דומה יותר להתאמה. מיועד למצב בו רוצים להתאים את הצבע ללוח המקורי.

התשלום עבור השימוש יהיה על בסיס מנוי חודשי ממחיר של 16 דולר לחודש ומעלה.

הודעה לעיתונות באנגלית