אתר artlist.io – אתר חומרי גלם למוזיקה בסגנון “אכול כפי יכולתך” במחיר שנתי אחד, הודיע על שדרוג משמעותי לאתר הכולל מבחר גדול יותר של מוזיקה, עיצוב חלק יותר ועוד. המחיר למנוי השנתי הוא 199 דולר וטרם פורסמו פרטי השקת העדכון.