כשבועיים לאחר ההשקה של Wireless GO II על ידי RØDE, פורסם עדכון חומרה הכולל בקשה של המשתמשים – הקלטה של הסאונד במשדר וכך אין צורך לדאוג לבעיות שידור כי קיים קובץ גיבוי במשדר עצמו.

ההקלטה ביחידת המשדר קיימת כבר כיום והיא מתחילה מיד כשמתחיל השידור למשדר, וכעת עם עדכון החומרה המשדר הופך למקלט קומפקטי זעיר. האפשרות של פונקציה זו נעשית ביישום. במצב זה תחילת ההקלטה תהיה עם הדלקת המשדר וימשיך ברצף עד לכיבוי.
יכולת זו זמינה רק בהקלטה ללא דחיסה.

כמו כן בעדכון:

  • אפשרות לעמעם את נורות LED
  • אפשרות שליטה על הרגישות של המיקרופון
  • אפשרות לסמן נקודות בהקלטה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה
  • אפשרות קביעה של התנהגות לחצן ההפעלה

להורדה

0:00 – פתיח
0:33 – הקלטה במשדר
1:07 – אפשרות של הקלטה במשדר ללא המקלט
1:58 – יכולות נוספות
2:39 – השלב הבא
2:56 – סיכום