Blackmagic הודיעו על עדכון חומרה 1.1 למקליט/מסך של החברה Video Assist. הגרסה החדשה תאפשר


·         שילוב כלי Focus Peaking (כלי להגדלה של התמונה לצורכי מיקוד)


·         תצוגת זברה בעבור צמצם


·         שליטה על זום לצורכי מיקוד


·         HDMI כולל TC


·         שיפור ביצועי צריכת המתח


·         שיפור בביצועים וביציבות


הודעה לעיתונות באנגלית