https://youtu.be/IYiWZqcvKLU

עיבוד צבע בשלב הפוסט היה עד לפני לא הרבה שנים נחלתן של הפקות גדולות בלבד, אך עם התקדמות הטכנולוגיה כיום כל מצלמה המיועדת לאיזשהו תחום של הפקה, משלבת היכולת לצלם בפרופיל שטוח. שילוב של פרופיל שטוח הפך את תהליך תיקון ועיבוד הצבע לחלק בלתי נפרד מכל הפקה גם בתקציבים נמוכים.
כלי נפוץ בעניין הוא לוחות הצבע (LUT)

לוח הצבע הוא קובץ קטן שניתן לטעון לתוכנת עיבוד הצבע או העריכה ולהוסיפו לחומרי הגלם כדי לשנות את הצבעים של חומרי הגלם לצרכים שונים כמו נרמול הצבע, התאמה של מצלמות או יצירה של גוון שמשפיע על המראה של התוכן.

מפיק המולטימדיה, פביאן צ’אונדי (Fabian Chaundy) שעבד בחדשות BBC, פרסם סרטון באתר Cinema5d בו הוא מסביר את הבסיס של לוחות צבע לעבודה בכל סוג של ההפקה. בסרטון הוא משתמש בלוח צבע rec709 כדי להמיר חומרים שצולמו בlog אבל השימוש זהה לכל תהליך עבודה.

ההדגמה נעשית בתוכנת DaVinci Resolve של BlackMagic