בתוכנת FCP ישנו כלי חיוני ביותר לתהליך העבודה בשם Audio Roles. המפיק דילן בייטס (Dylan Bates) מראה מגוון אפשרויות לשימוש בכלי זה.

00:00 – פתיח
00:10 – צבע כמאפיין
00:57 – תצוגת ערוצי הסאונד
01:26 – מיקום הערוצים
01:45 – צמצום
02:20 – השבת אחד הסוגים
02:38 – אין מגבלה לכמות
03:08 – ערבול סאונד
03:48 – עבודה עם ערוצים
04:05 – עבודה עם ערוץ בודד
04:28 – ייצוא סאונד רב ערוצי