אלכס ניקבוקר ,(Alex Knickerbocker) מומחה סאונד מאולפני יוניברסל פרסם וידאו לפני מספר חודשים בו הוא מסביר על שלושה כלים למקסום איכות הדיאלוג. (ראה ידיעה באתר AV). כעתה הוא מסביר את החלק הרביעי, עבודה עם De-Essers, דוחס מיוחד שמתמקד בתחום האותיות השורקות (ש’, למשל).