יוצר הסרטים ג'וש סאטין (Josh Sattin) פרסם סרטוו בו הוא בוחן את העדשה מסדרת Nanomorph של חברת LAOWA. בסרטון הוא בוחן את עדשות 27mm T2.8, 35mm T2.4, 50mm T2.4 מבחינת תמונה, בוקה, תופעת השימה, מרחק מינימלי למיקוד והתלקחות.

00:00 – צילומי עיר בלילה
01:18 –  מבוא
02:58 –  איכות תמונה
03:46 –  מינימום פוקוס
04:16 –  פוקוס נשימה
04:55 –  ניתוח איכות תמונה
05:52 –  התלקחויות
08:18 –  איכות ועיצוב בנייה
09:52 –  אפשרויות הרכבה לעדשה
10:57 –  קהל היעד של העדשות