המפיק לי סביץ ((Lee Savitz מ- Zed Pro Media סוקר את המצלמה האחרונה של פוג’י הX-T3-. הסקירה המקיפה נערכה טרם השדרוג האחרון של התוכנה.
סביץ מתמקד בשלושת הדברים העיקריים בתחום הצילום: איכות התמונה, ביצועים בתנאי תאורה קשים ומיקוד אוטומטי. חלקו העיקרי של הסרטון מציג תוצרי צילום שצולמו עם המצלמה.