המשווק האנגלי ProAV TV ערך יום פתוח למצלמה של היצרן הסיני Kinefinity שהושקה בחודש מרץ השנה, מצלמת Mavo (ראה ידיעה באתר AV). במסגרת היום הפתוח, פיליפ בלום, אחד המרצים,התראיין לפני תחילת היום הפתוח לצוות של ProAV לגבי המצלמה החדשה.