מנהל ההדרכה מחברת ההשכרות AbelCine, ג’ף לי (Jeff Lee), סוקר את המצלמה החדשה של קנון הC700 FF. הסקירה כוללת את היכולת של המצלמה וכן תקריבים של המצלמה עצמה.