בווידאו סוקר Roger Williams מחברת ההפקות הקנדית מ Inspired Image את אחת המצלמות של RED מדגם Weapon Helium מתוך 20 מצלמות שסופקו. המצלמה כוללת את היכולות החדשות של המצלמה הכוללת שבב סופר 35 מ"מ בצילום של 8k.