Adobe השיקה סדרה של כלים, המהווה חלק מסדרת Express, אשר מיועדת לעריכה, ארגון, סינכרון והפצה של תמונות סטילס, כשכל העבודה מתבצעת באמצעות הדפדפן.


התוכנות שהושקו הינן:


Photoshop Express Editor – גרסה חדשה זו לא מצריכה יותר רישום (מה שהיה קיים בגרסאות הקודמות). גרסה זו מאפשרת עבודה מכונן קשיח, עיבוד התמונות ושמירה על הכונן הקשיח, ללא החלפה של המקור. גרסת העורך כוללת ממשק חדש, המאפשר עבודה מהירה יותר עם יכולות חדשות שנוספו על פי דרישת המשתמשים.


Photoshop Express Organizer – הגרסה החדשה של הגלריות מאפשרת מיתוג ותצוגה של התכנים הנלווים בצורה טובה יותר. חלון ייעודי מציג את המידע על כל תמונה בגלריות. ההפצה נעשית בצורה פשוטה יותר עם אפשרות ליצוא של התמונות ישירות לאתרי קהילה כגון פייסבוק או טוויטר. 


Photoshop Express Uploader הינו יישום, שמותקן בשולחן העבודה של המשתמש ומאפשר סינכרון בין הכונן הקשיח לבין האתר.


עם ההשקה של היישומים, האתר עדכן את מערכת הניווט כך שמשתמשים יוכלו למצוא בקלות את המדריכים, מידע על המוצרים וכלים הקיימים בזמן אמיתי.


ניתן להשתמש בכלים באתר Photoshop ללא תשלום