Jahn Otto Næsgaard, צלם נורבגי, פיתח תוכנה, המיועדת למשתמשים במצלמות דיגיטליות, המיועדות לעזור להם לאתר תמונות בין מאות ואלפי תמונות שצולמו.


התוכנה Pixort, מאפשרת לאתר בחירה תיקיה, להציג את התמונות כתמונות ממוזערות (ניתן להציג אותם בצורה אופקית או אנכית). ניתן לצודד את התמונות ולדרג אותן (חמש רמות). לחיצה על התמונה וניתן לראות את התמונה בגודל המסך שנשאר (לא ניתן יותר מ-1:1). התוכנה תומכת בשני מסכים, כך ניתן לראות את התמונה הגדולה על המסך השני. כמו כן ניתן למחוק את התמונות. ישנה אפשרות להעתיק את התמונות או להעביר אותן לספריות אחרות. כמו כן לצפות במספר תמונות לצרכי השוואה. התוכנה מיועדת למחשבי פיסי עם תוכנת חלונות. התוכנה אינה תומכת בשמות של ספריות בעברית. המשמעות היא, שהמערכת לא מסוגלת לקרוא תמונות ששם הספרייה או המסלול (כגון "שולחן עבודה") כתוב בעברית.


ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום (קובץ של 4.4 מגה)