Marcan הודיעה על מכשיר נוסף, מדגם Bravo II Disc Publisher, המשלב מהירות אוטומציה של העתקות CD או DVD, והדפסות בצבע באיכות של DPI 4,800, ישירות על גבי המדיה.


בשונה מהדגם הקודם, המכשיר הנוכחי מאפשר חיבור אחד למחשב בתקשורת של 2.0USB ומאפשר חיבור למק או לחלונות.


במוצר החדש שופרה מהירות המכאניקה וכך ניתן להעתיק דיסק במהירות גבוהה יותר ב-10% ולהדפיס במהירות גבוהה יותר ב-15%.


לגרסה הנוכחית שני דגמים- אחד הכולל כונן מקליט CD במהירות של x52 והדגם השני כולל כונן DVD המקליט במהירות של x4 DVD ו-x16 קומפקט דיסקים. כל אחד מהדגמים כולל מערכת מכאנית מלאה המעבירה את הדיסק ממערכת ההקלטה למערכת ההדפסה ללא צורך בהתערבות אנושית.


מחיר לגרסת CD: 2,195 דולר


מחיר לגרסת DVD: 2,695 דולר


 


הודעה לעיתונות באנגלית