Showlogix, חברה ישראלית שמתמקדת בפיתוח תוכנת ניהול מופע וניגון מדיה – הציגה בתערוכת ISE 2014 את מערכת העקיבה באמצעות מצלמות. התוכנה מציעה פונקציונאליות של מדיה סרבר, כולל את אפשרות הצגה על מספר בלתי מוגבל של צגים מסונכרנים, עם תיקון גיאומטרי וחפיפות מקרנים.


התוכנה יכולה לנגן עד 30 שכבות של ווידיאו, תמונות, מקורות חיצוניים וטקסט דינמי.
בתערוכה הוצגה מערכת העקיבה בעזרת מצלמת אינפרה אדום, שעקבה אחר תנועת מכונית-צעצוע ויצרה אפקטים (
Particle Effects) כגון עשן, מערבולות, אש וכדומה.


מודול העקיבה משמש ליצירת אירועי multi-touch ואפקטים חזותיים דינמיים בזמן אמת על פני צגים מרובים.