VidiGo מתכוונת להשיק בתערוכת IBC2015 את הפתרון הראשון למערכת הפקה מלאה מבוססת ענן. ש”ישנה את כללי המשחק בתחום השידורים החיים ויחסוך לפחות מחצית מכמות הניידות הנדרשת לכיסוי אירועים גדולים”.


לשם כך פותחה מערכתVidiGo Live  שמזרימה multi-viewers (מספר ערוצי צילום במסך אחד) וכן הזרמה של ממשקי השליטה.


מדובר בטכנולוגיה דומה שמשמשת בעולם המשחקים (OnLive Game Service שנרכשה על ידי סוני לאחרונה).


VidiGo מאפשרת הזרמת קובצי proxy תוך שליטה על העיקוב, על רוחב הסרט ועל איכות התמונה, דבר שמעניק תהליך עבודה מלא למערכות הפקה טלווזיונית.


“זוהי מערכת השידור מבוססת הענן הראשונה לשידורים חיים”, אמרפיטר ג’קאוט מנהל הטכנולוגיה של VidiGo “לו אני מנהל הפקה – לא הייתי מזמין יותר ניידות שידור”.


 


הודעה לעיתונות באנגלית