העורך סטיב מרטין (Steve Martin) מאתר ההדרכה Ripple Training פרסם שני סרטונים המסבירים כיצד ניתן לעקוב ולשנות שילוט בתוכנות של אפל תוכנת העריכה FCP ותוכנת האפקטים Motion.

בסרטון השני עוסק בMotion

00:00 – פתיח
00:44 – פירוט הפרויקט
00:57 – צפייה בצילום עם ייצוב
01:16 – הגדרות של המייצב
02:16 – עבודה עם גרפיקת PSD
02:32 – הוספת רעשים לשלט
02:51 – התאמת הגופן לשלט
03:45 – התאמת השלט עצמו
05:45 – הגדרת קבוצת רזולוציה
06:25 – עיוות התמונה
06:47 – הוספת התנהגות ה–Match Move
07:09 – הגדרת פינת הצמדת השלט
08:30 – פרמטרים של המעקב
08:56 – ניתוח התנועה
09:42 – התאמת העיוות
10:06 – מקור חיקוי
10:33 – תוצאות סופיות