מעקב אחרי אובייקט מסיים בזמן הפוסט יכול לתבל את העריכה בצורה משמעותית, ניתן להדגיש מוקד מסוים, להוסיף אפקטים, טקסט ועוד. המפיק ג’ונס סטנסטרום (Jonas Stenstrom) מאתר Untamed Science מראה כיצד עושים זאת עם תכנת אפטר של אדובי.